Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

protectdc

Protect DC
Menu

Các đối tác khu vực tư nhân

Private Sector partnersCác doanh nghiệp và tổ chức là các đối tác quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và cho nhân viên của họ. Protect DC phối hợp cùng với các khu vực tư nhân nhằm xác định các hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại tại nơi làm việc và hỗ trợ trong việc cung cấp các nguồn trợ giúp để giảm thiểu khả năng xảy ra bạo lực.

Step 1Thúc đẩy Văn hóa an toàn

Các doanh nghiệp tư nhân có thể thúc đẩy văn hóa an toàn bằng cách khuyến khích nhân viên của mình thông báo với nhà chức trách phù hợp về hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại. Khuyến khích các quản lý, nhân viên và khách hàng chia sẻ những quan ngại của mình mà cho phép nhà chức trách can thiệp và cung cấp nguồn trợ giúp cần thiết để giảm thiểu khả năng xảy ra tình huống bạo lực. Gửi giấy giới thiệu tại đây.

Step 2Tham gia vào các cơ hội tập huấn

Các thành viên cộng đồng là tuyến phòng thủ đầu tiên để xác nhận hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại. Khi một cộng đồng hiểu được điều cần quan sát và cách làm giấy giới thiệu, Đội ngũ Protect DC có thể hỗ trợ các nhu cầu an toàn công cộng của cá nhân tốt hơn và ngăn chặn kế hoạch thực hiện bạo lực. Khóa học Nguyên tắc cơ bản về Đánh giá và Quản lý Mối đe dọa Hành vi đào tạo các đối tác cộng đồng và các bên liên quan về các chỉ số liên quan đến bạo lực có mục tiêu để tăng cường các nỗ lực phòng ngừa. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với Protect DC. 

Step 3Tham gia Trung Tâm Hoạt Động Quản Lý Khẩn Cấp Cho Doanh Nghiệp của HSEMA DC

The Trung Tâm Hoạt Động Quản Lý Khẩn Cấp Cho Doanh Nghiệp (BEMOC, Business Emergency Management Operations Center) hỗ trợ các đối tác tư nhân của DC bằng cách chia sẻ thông tin khẩn cấp theo thời gian thực, cung cấp các khóa đào tạo và cung cấp thông tin quan trọng đối với việc phục hồi trong dài hạn. BEMOC hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc duy trì nhận thức tình huống trước, trong và sau khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.;

Các nguồn trợ giúp đối tác: