Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

protectdc

Protect DC
Menu

Cộng đồng trường học

SchoolMôi trường học tập an toàn và hỗ trợ cho phép học sinh phát huy tối đa tiềm năng của các em. Protect DC phối hợp cùng với các cộng đồng trường học nhằm đánh giá nguy cơ bạo lực hoặc gây hại nghiêm trọng và xây dựng biện pháp can thiệp dành cho các cá nhân gây quan ngại trong cộng đồng của họ.

Dưới đây là ba cách mà các cộng đồng có thể bắt đầu để duy trì sức khỏe và an ninh tại trường học của họ.

Step 1Thúc đẩy văn hóa an toàn

Nhà trường có thể thúc đẩy văn hóa an toàn bằng cách khuyến khích học sinh và nhân viên của mình thông báo với nhà chức trách phù hợp về hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại. Khuyến khích học sinh, giáo viên và nhân viên chia sẻ những quan ngại mà cho phép nhà chức trách can thiệp và cung cấp nguồn trợ giúp cần thiết để giảm thiểu khả năng xảy ra tình huống bạo lực. Gửi một giấy giới thiệu ẩn danh tại đây.

Step 2Tham gia vào các cơ hội tập huấn

Các thành viên cộng đồng là tuyến phòng thủ đầu tiên để xác nhận hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại. Khi một cộng đồng hiểu được điều cần quan sát và cách làm giấy giới thiệu, Đội ngũ Protect DC có thể hỗ trợ các nhu cầu an toàn công cộng tốt hơn và ngăn chặn kế hoạch thực hiện bạo lực. Khóa học Nguyên tắc cơ bản về Đánh giá và Quản lý Mối đe dọa Hành vi đào tạo các đối tác cộng đồng và các bên liên quan về các chỉ số liên quan đến bạo lực có mục tiêu để tăng cường các nỗ lực phòng ngừa. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với Protect DC. 

Step 3Tìm khu vực đường đi an toàn (Safe Passage) của quý vị

Chương trình Đường Đi An Toàn giải quyết các mối quan ngại của học sinh và các mối quan ngại về an toàn trường học khi học sinh đến và rời khỏi trường. Mọi khu vực Đường Đi An Toàn bao gồm lãnh đạo trường học, sĩ quan cảnh sát và/hoặc các chuyên gia dịch vụ chuyên chở cùng phối hợp nhằm bảo vệ học sinh trong khi đi đến trường. Tìm một khu vực đường đi an toàn ưu tiên ở gần quý vị.

Các nguồn trợ giúp đối tác: