Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

protectdc

Protect DC
Menu

Tổ chức Tôn giáo

Faith basedMọi người có quyền thực hành tôn giáo của họ mà không sợ bị gây hại. Các tổ chức tôn giáo là đối tác trong việc phòng chống, bảo vệ và ứng phó với bạo lực. Protect DC phối hợp cùng với các tổ chức tôn giáo nhằm đánh giá nguy cơ bạo lực hoặc gây hại nghiêm trọng và xây dựng biện pháp can thiệp dành cho các giáo đoàn và cơ sở của họ. 

Dưới đây là ba cách thức các tổ chức tôn giáo có thể bảo vệ giáo đoàn và cơ sở của mình. 

Step 1Thúc đẩy văn hóa an toàn   

Mọi người đều có vai trò trong việc phòng chống bạo lực trong cộng đồng của mình. Lãnh đạo tôn giáo có thể thúc đẩy văn hóa an toàn bằng cách khuyến khích giáo đoàn của họ thông báo cho Đội ngũ Protect DC về hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại, cho phép các nhà chức trách phù hợp ngăn chặn và cung cấp các nguồn trợ giúp cần thiết để giảm thiểu nguy cơ diễn ra tình huống bạo lực. Gửi giấy giới thiệu tại đây.      

Step 2Tham gia vào các cơ hội tập huấn   

Các thành viên cộng đồng là tuyến phòng thủ đầu tiên để xác nhận hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại. Khi một cộng đồng hiểu được điều cần quan sát và cách làm giấy giới thiệu, Đội ngũ Protect DC có thể hỗ trợ các nhu cầu an toàn công cộng tốt hơn và ngăn chặn kế hoạch thực hiện bạo lực. Khóa học Nguyên tắc cơ bản về Đánh giá và Quản lý Mối đe dọa Hành vi đào tạo các đối tác cộng đồng và các bên liên quan về các chỉ số liên quan đến bạo lực có mục tiêu để tăng cường các nỗ lực phòng ngừa. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với Protect DC. 

Step 3Tham gia vào Interfaith Preparedness & Advisory Group (Nhóm Chuẩn Bị và Tư Vấn Liên Tôn Giáo) 

Interfaith Preparedness & Advisory Group là nỗ lực hợp tác giữa Văn Phòng Thị Trưởng về Các Vấn Đề Tôn Giáo, Sở Cảnh Sát Thành Phố DC, Cơ Quan An Ninh Nội Địa và Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp DC. Nhóm tham gia với các tổ chức tôn giáo của DC nhằm tăng cường sự chuẩn bị để ứng phó với tất cả các loại nguy hiểm. Biết thêm thông tin về Interfaith Preparedness & Advisory Group và tham gia.

Các nguồn trợ giúp đối tác: