Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

protectdc

Protect DC
Menu

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Protect DC là gì?

Protect DC nỗ lực cung cấp một môi trường an toàn và an ninh dành cho mọi cư dân DC bằng cách hỗ trợ các nỗ lực giải quyết và giảm thiểu bạo lực. Chương trình sử dụng một phương pháp tiếp cận liên ngành mà tập hợp đối tác lại với nhau từ cơ quan hành pháp, sức khỏe hành vi, dịch vụ nhân sinh và các ngành khác nhằm xây dựng đánh giá toàn diện về nguy cơ một cá nhân thực hiện bạo lực hoặc gây hại nghiêm trọng, chia sẻ thông tin và phối hợp các nguồn lực và dịch vụ để giảm bạo lực.

Chương Trình Protect DC được Hoa Kỳ tài trợ. Trung Tâm Các Chương Trình Phòng Chống Và Hợp Tác của Sở An Ninh Nội Địa, mã số cơ hội DHS-21-TTP-132-00-01.

Làm thế nào để nộp giấy giới thiệu?

Quý vị có thể gửi một giấy giới thiệu ẩn danh tại đây.

Giờ làm việc của Protect DC là những giờ nào?

Chương trình nhận giấy giới thiệu ẩn danh trực tiếp 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và sẽ bắt đầu xử lý càng sớm càng tốt. 

Các thành viên cộng đồng nên gọi 911 ngay lập tức nếu cá nhân hoặc tình huống đó cho thấy hành vi phạm tội hình sự và/hoặc có nguy cơ gây hại tới bản thân hoặc người khác.

Các nguồn trợ giúp và dịch vụ mà Protect DC cung cấp là gì?

Các nguồn trợ giúp và dịch vụ của Protect DC được quản lý thông qua một phương pháp tiếp cận liên ngành, tập hợp rất nhiều ngành nghề như sức khỏe hành vi, dịch vụ nhân sinh và cơ quan hành pháp. Các dịch vụ bao gồm đánh giá (để xác định độ tin cậy, mức độ nghiêm trọng và xác suất của bạo lực tiềm ẩn) và quản lý trường hợp (để liên tục đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro của các hành động có hại). Một số nguồn trợ giúp và dịch vụ có thể bao gồm nhưng không chỉ gồm sức khỏe hành vi hoặc hỗ trợ cảm xúc, hỗ trợ việc đạt được lệnh bảo vệ, chỗ ở hoặc hỗ trợ tìm việc làm.

iWatch là gì và Protect DC khác biệt như thế nào?

iWatch là một công cụ báo cáo hoạt động khả nghi cho phép người dùng cung cấp chi tiết (MPD) quản lý chương trình iWatch. Nếu một thành viên cộng đồng muốn thực hiện một báo cáo ẩn danh, liên lạc với MPD theo số (202) 727-9099. Bất kỳ mối đe dọa hoặc trường hợp khẩn cấp ngay lập tức nào nên được báo cáo bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin cho 911 ngay lập tức.

Protect DC là một chương trình phòng ngừa cung cấp một công cụ cho phép người dùng cung cấp cho người dùng giới thiệu ẩn danh về hành vi hoặc giao tiếp liên quan có thể chỉ ra bạo lực có chủ đích đối với một người, nhóm hoặc địa điểm. Protect DC giúp các thành viên cộng đồng có nguy cơ phạm tội bạo lực khi họ không gây ra mối đe dọa ngay lập tức. Giới thiệu có thể được gửi 24/7 và sẽ được đánh giá ngay lập tức về bạo lực hoặc tội phạm sắp xảy ra. Chương trình Protect DC bao gồm một nhóm đa ngành bao gồm nhưng không giới hạn ở sức khỏe hành vi, dịch vụ con người và nhân viên thực thi pháp luật, những người có thể chia sẻ thông tin và điều phối các nguồn lực và dịch vụ để giảm bạo lực.

Đây có phải là dịch vụ miễn phí không?

Có, Protect DC là dịch vụ miễn phí.

Tôi có thể nộp giấy giới thiệu một cách ẩn danh không?

Có, tất cả giấy giới thiệu đều ẩn danh.