Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

protectdc

Protect DC
Menu
Protect DC

Ngăn chặn Bạo lực thông qua Giấy giới thiệu Cộng đồng

Protect DC cam kết ngăn chặn bạo lực trong Quận Columbia, bằng cách cung cấp một cách an toàn và ẩn danh để các thành viên cộng đồng chia sẻ bất kỳ mối lo ngại nào về sự an toàn của họ hoặc sự an toàn của những người khác. Gửi thư giới thiệu và Nhóm Protect DC sẽ điều phối các nguồn lực và dịch vụ.

Xem xét

Đội ngũ Protect DC sẽ xem xét tất cả giấy giới thiệu khi có giấy giới thiệu được gửi đến

Hỗ trợ

Hãy để Đội ngũ Protect DC tìm các nguồn lực trợ giúp.
Protect DC

Ngăn chặn Bạo lực thông qua Giấy giới thiệu Cộng đồng

Protect DC cam kết ngăn chặn bạo lực trong Quận Columbia, bằng cách cung cấp một cách an toàn và ẩn danh để các thành viên cộng đồng chia sẻ bất kỳ mối lo ngại nào về sự an toàn của họ hoặc sự an toàn của những người khác. Gửi thư giới thiệu và Nhóm Protect DC sẽ điều phối các nguồn lực và dịch vụ.

Xem xét

Đội ngũ Protect DC sẽ xem xét tất cả giấy giới thiệu khi có giấy giới thiệu được gửi đến

Hỗ trợ

Hãy để Đội ngũ Protect DC tìm các nguồn lực trợ giúp.

1800 Martin Luther King Jr. Avenue, SE

1800 Martin Luther King Jr. Avenue, SE
1800 Martin Luther King Jr. Avenue, SE, Washington, DC, 20020

Pages

Upcoming Events

There are no events at this time.

View Past Events >

Subscribe to protectdc RSS

Giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu là gì?

  • Một cách để kết nối một cá nhân với các nguồn lực và trợ giúp.
  • Có thể gửi giấy giới thiệu mà vẫn giữ bảo mật danh tính.
  • Giấy giới thiệu cho phép chia sẻ các chi tiết (như là ai, điều gì, khi nào và ở đâu), đặc điểm nhận dạng, phương tiện giao thông hoặc các cá nhân liên qua và tài liệu hỗ trợ.

Protect DC Find Resources Vietnamese

Find Resources

Sức khỏe hành vi Sức khỏe hành vi Tổ chức tôn giáo Tổ chức tôn giáo Phụ huynh, người chăm sóc và gia đình Phụ huynh, người chăm sóc và gia đình Đối tác khu vực tư nhân Đối tác khu vực tư nhân Cộng đồng trường học Cộng đồng trường học