Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

protectdc

Protect DC
Menu

Phụ huynh, người chăm sóc và gia đình

Parents with ChildrenCác cộng đồng an toàn tạo điều kiện cho sự phát triển của các gia đình khỏe mạnh, thịnh vượng. Protect DC phối hợp cùng với các phụ huynh và người chăm sóc để đánh giá nguy cơ bạo lực hoặc gây hại nghiêm trọng và xây dựng biện pháp can thiệp nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của gia đình họ.

Dưới đây là ba cách mà phụ huynh và người chăm sóc có thể bảo vệ gia đình của mình.

Step 1Thúc đẩy văn hóa an toàn

Mọi thành viên gia đình đều có vai trò ngăn chặn bạo lực trong ngôi nhà của mình. Các thành viên gia đình có thể bảo vệ gia đình của mình bằng cách thông báo cho Đội ngũ Protect DC khi ai đó thể hiện hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại, cho phép nhà chức trách can thiệp và cung cấp nguồn lực trợ giúp cần thiết để giảm thiểu khả năng xảy ra tình huống bạo lực. Gửi giấy giới thiệu tại đây.

Step 2Tham gia vào các cơ hội tập huấn

Các thành viên cộng đồng là tuyến phòng thủ đầu tiên để xác nhận hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại. Khi một cộng đồng hiểu được điều cần quan sát và cách làm giấy giới thiệu, Đội ngũ Protect DC có thể hỗ trợ các nhu cầu an toàn công cộng tốt hơn và ngăn chặn kế hoạch thực hiện bạo lực. Khóa học Nguyên tắc cơ bản về Đánh giá và Quản lý Mối đe dọa Hành vi đào tạo các đối tác cộng đồng và các bên liên quan về các chỉ số liên quan đến bạo lực có mục tiêu để tăng cường các nỗ lực phòng ngừa. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với Protect DC. 

Step 3Gọi Cho 211 Answers, Please!

T Chương trình 211 Answers, Please! hỗ trợ các cư dân DC với các nhu cầu thiết yếu của con người về thực phẩm, chỗ trú ẩn, hỗ trợ tài chính và chăm sóc y tế. Các dịch vụ này bao gồm nhưng không chỉ gồm hỗ trợ qua điện thoại có bảo mật thông tin, can thiệp khủng hoảng, hỗ trợ giới thiệu và kết nối trực tiếp tới nguồn hỗ trợ về dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giao tiếp xã hội. Dịch vụ phục vụ 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bằng cách liên hệ với tổng đài 211 Answers, Please! của chúng tôi theo số 211 hoặc (202) 463-6211, hoặc sử dụng portal.

Các nguồn trợ giúp đối tác: